Aron is in the selection of the Flemish PhD cup!

"Ik beschouw het als één van de kerntaken van een wetenschapper om oplossingen te zoeken voor maatschappelijke problemen en burgers zo veel mogelijk te informeren"

· 11-09-2019